Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Από τον Πλούτωνα στον Αντάρη

Πλούτων .... Ερμής ..... Άρης ....... Αφροδίτη .... ΓΗ κατά σειρά μεγέθους

ΓΗ ..... Ποσειδών .......... Ουρανός ........... Κρόνος ....... Δίας

Ο ΗΛΙΟΣ και οι πλανήτες του

Ήλιος ........ Σείριος ....... Πολυδεύκης ....... Αρκτούρος


Αρκτούρος ..... Ρίγκελ ...... Αλδεβαράν ...... Βετελγέζης ...... Αντάρης